تجهیزات باشگاهی

دستگاه های باشگاهی

دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت | cycles

T7xe Treadmill

تردمیل | Treadmills

دوچرخع ثابت

دوچرخه ایستاده | Upright Cycle

الپتیکال

الپتیکال | Ellipticals

اسپینینگ | Training Cycles

استپر

استپر | Steppers

تردمیل پله ای

تردمیل پله ای | Climb Mills

قایقی Rower

قایقی | Rower

دستگاه های قدرتی

دستگاه های قدرتی وزنه آزاد

دستگاه های قدرتی وزنه آزاد

دستگاه های قدرتی چند کاره

دستگاه های قدرتی چند کاره

دستگاه تک کاره

دستگاه های قدرتی تک کاره